PL EN

Obsługa przedrejestracyjna

W ramach obsługi przedrejestracyjnej oferujemy m.in.:

 • Audyt dokumentacji rejestracyjnej pod kątem spełniania wymagań rejestracyjnych i gotowości do rozpoczęcia procedury rejestracji
 • Ocenę potencjału projektu
 • Zarządzanie i prowadzenie projektów
 • Opiniowanie możliwości rejestracji produktu leczniczego wraz z pomocą w wyborze procedury/kategorii rejestracyjnej
 • Aktywną komunikację z agencjami narodowymi i EMA
 • Zaplanowanie, organizacja i czynny udział w procedurze Scientific Advice
 • Zorganizowanie i przygotowanie pre-submission meeting w procedurach rejestracyjnych
 • Przygotowywanie dossier rejestracyjnego (moduły 1-5) w formacie CTD/eCTD/NeeS 
 • Konwertowanie dokumentacji do formatu eCTD/NeeS
 • Doradztwo w zakresie ustalania nazw handlowych produktów leczniczych pod kątem zgodności z wymaganiami lokalnymi i europejskimi
 • Przygotowanie/tłumaczenie druków informacyjnych (ChPL, Ulotka dla pacjenta, oznakowanie opakowań) polski/angielski, angielski/polski (szablony QRD)
 • Weryfikację projektów graficznych ulotki i opakowań zgodnie z narodowymi wymaganiami
 • Przygotowywanie i prowadzenie testu czytelności ulotki (protokoły, kwestionariusze, raporty z czytelności ulotki, raporty pomostowe)

kapitał ludzki

fundusz społeczny

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

innowacyjna gospodarka

rozwój regionalny