PL EN

Uzyskanie statusu OTC dla produktu leczniczego

123

Zmiana z Rx (produkt wydawany z przepisu lekarza) na OTC (produkt bez recepty, z ang. Over the counter) to zmiana kategorii dostępności dla już zarejestrowanego produktu leczniczego (z ang. switch). Uzyskanie kategorii OTC jest również możliwe w przypadku niektórych nowych wniosków rejestracyjnych. Zaletą produktów OTC jest ich łatwa dostępność dla pacjentów, wymaga ona jednak, by produkty te spełniały określone wymogi bezpieczeństwa. Chcesz poznać więcej korzyści wynikających z posiadania statusu OTC oraz trendy dotyczące zmiany kategorii produktu? Sprawdź artykuł OTC status – what is it all about? (materiał w języku angielskim).

Ocena kategorii dostępności produktu leczniczego opiera się na kryteriach, opisanych w Dyrektywie 2001/83/WE oraz odpowiednich wytycznych zaimplementowanych w przepisach krajowych państw członkowskich UE. Jak wskazano w powyższych przepisach, jeżeli produkt leczniczy:
  • może stanowić bezpośrednie lub pośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, gdy jest używany bez nadzoru lekarskiego, nawet jeśli jest używany zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce dla pacjenta, lub
  • jest często i w szerokim zakresie niewłaściwie stosowany, w wyniku, czego może stanowić bezpośrednie lub pośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, lub
  • zawiera substancje lub ich związki, których działanie i/lub skutki uboczne wymagają dalszych badań, lub
  • jest przeznaczony do podawania pozajelitowego

powinien być zarejestrowany, jako produkt leczniczy wydawany na receptę. W przeciwnym razie może być dostępny w kategorii OTC.

Ze względów bezpieczeństwa tego typu zmiany kategorii dostępności mogą budzić kontrowersje. Ponieważ nie zawsze jest jasne, czy produkt spełnia powyższe kryteria, a kategorie dostępności są w poszczególnych państwach członkowskie UE traktowane indywidualnie, taką zmianę warto poprzedzić wnikliwą analizą profilu bezpieczeństwa substancji i proponowanych wskazań. Niekiedy modyfikacja wskazania może zmienić postrzeganie danego produktu przez Agencję rejestracyjną. Niektóre substancje mogą wymagać przygotowania dodatkowych środków minimalizacji ryzyka, które w określonych przypadkach mogą wymagać dalszych badań.

Dlaczego warto skorzystać z naszego doświadczenia?

SciencePharma oferuje kompleksowe usługi związane nie tylko z uzyskaniem statusu OTC, ale również z przygotowaniem dokumentacji rejestracyjnej produktu leczniczego, przeprowadzeniem procedury rejestracyjnej oraz obsługą porejestracyjną. Nasz zespół pomoże także w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń na rynku, również tych związanych z jakością produktu.

w

  • Przygotowaliśmy wiele analiz dotyczących kategorii OTC dla wielu substancji i ich kombinacji.
  • Przygotowaliśmy strategie, projekty materiałów edukacyjnych oraz gdy zaistniała taka konieczność zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy badania walidacyjne.
  • Przeprowadziliśmy kilka udanych zmian kategorii dostępności a także całych procedur rejestracyjnych dla produktów dostępnych bez recepty.

Jeśli rozważasz ubieganie się o kategorię OTC dla swojego produktu, jednak masz wątpliwości związane z oceną ryzyka przedsięwzięcia, skontaktuj się z nami. Ocenimy Twoje szanse na sukces i doradzimy, najlepszy sposób na realizację Twoich celów.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAM

kapitał ludzki

fundusz społeczny

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

innowacyjna gospodarka

rozwój regionalny