PL EN

Obsługa porejestracyjna

W ramach obsługi porejestracyjnej naszym Klientom oferujemy:

 • Pomoc we wszelkich aktywnościach porejestracyjnych obejmujących zmiany, re-rejestracje, wygaszenie pozwoleń, monitorowanie opłat rocznych itp.
 • Planowanie strategii procedowania zmian porejestracyjnych pojedynczych/zgrupowanych (w tym zmiany kategorii dostępności Rx na OTC)
 • Przygotowywanie dossier rejestracyjnego do procedur zmianowych narodowych i europejskich w formacie CTD/eCTD/NeeS
 • Przygotowywanie raportów eksperta do zmian – Quality Overall Summary, Nonclinical and Clinical Overview, Nonclinical and Clinical Summary
 • Monitorowanie przebiegu procedur porejestracyjnych na poziomie narodowym i europejskim
 • Zmiany podmiotu odpowiedzialnego
 • Przygotowywanie i procedowanie wniosku “sunset clause exemption”
 • MA Transfer
 • Utrzymywanie zgodności dokumentacji z wymaganiami lokalnymi
 • Prowadzenie systemu monitorowania działań niepożądanych (zobacz również: Pharmacovigilance)
 • Bieżące śledzenie zmian w regulacjach prawnych oraz czynny udział w konsultacjach społecznych dotyczących nowych wersji aktów prawnych, wytycznych i procedur
 • Informacja medyczna

kapitał ludzki

fundusz społeczny

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

innowacyjna gospodarka

rozwój regionalny