PL EN
Zgodnie z obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisami, reklama produktów leczniczych wydawanych wyłącznie na podstawie recepty może być kierowana jedynie do osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących zaopatrzenie w te produkty. Czy jest Pan(i) osobą uprawnioną do wystawiania recept lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze wydawane wyłącznie na podstawie recepty?

Neoparin, nowy polski lek uratuje życie!

29.02.2016

kapitał ludzki

fundusz społeczny

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

innowacyjna gospodarka

rozwój regionalny