PL EN
Zgodnie z obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisami, reklama produktów leczniczych wydawanych wyłącznie na podstawie recepty może być kierowana jedynie do osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących zaopatrzenie w te produkty. Czy jest Pan(i) osobą uprawnioną do wystawiania recept lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze wydawane wyłącznie na podstawie recepty?

Neoparin Multi

Ulotka dla pacjenta

Charakterystyka produktu leczniczego

 

Informacje zamieszczone na tej stronie są jedynymi oficjalnymi informacjami na temat produktów leczniczych Neoparin, Neoparin Forte, Neoparin Multi posiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Polsce. SciencePharma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje zamieszczone bez jej zgody lub przez nią nieopracowane w innych serwisach i na innych stronach internetowych dotyczących produktów leczniczych Neoparin, Neoparin Forte, Neoparin Multi poza oficjalną stroną Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 

Zgłaszanie działań niepożądanych lekuInformacje prasowe

kapitał ludzki

fundusz społeczny

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

innowacyjna gospodarka

rozwój regionalny