PL EN

Zapytania ofertowe

Szanowni Państwo,

w imieniu SciencePharma oferujemy współpracę przy rozwoju produktu leczniczego – tabletek o przedłużonym uwalnianiu zawierających PALIPERIDON o mocy 3 mg, 6 mg oraz 9 mg. Wskazana substancja czynna stanowi jeden z nowocześniejszych, stosowanych w praktyce klinicznej związków w leczeniu schizofrenii. Dotychczas, w ramach prowadzonego projektu opracowano postać farmaceutyczną zapewniającą przedłużone uwalnianie substancji czynnej w sposób porównywalny do produktu referencyjnego INVEGA (Jansen-Cilag). Kluczowym aspektem do finalizacji projektu jest obecnie przeprowadzenie badań biorównoważności z referencyjnym produktem leczniczym. Finalnym rezultatem projektu będzie uzyskanie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu oraz  opracowana technologia tabletek o przedłużonym uwalnianiu, zawierających wskazane moce paliperidonu wraz z pełną dokumentacją rejestracyjną.

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu mailowego paliperidon|sciencepharma.pl| |paliperidon|sciencepharma.pl

 

kapitał ludzki

fundusz społeczny

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

innowacyjna gospodarka

rozwój regionalny