PL EN

Projekt badawczo-rozwojowy pn.: „Opracowanie technologii i dokumentacji rejestracyjnej dla produktu leczniczego o działaniu przeciwzakrzepowym”

03.07.2020

Projekt badawczo-rozwojowy pn.: Opracowanie technologii i dokumentacji rejestracyjnej dla produktu leczniczego o działaniu przeciwzakrzepowym realizowany przez SciencePharma w ramach dofinansowania przyznanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, całkowicie rozliczony przez instytucję przyznającą dofinansowanie.

 

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 20 stycznia 2020 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaakceptowała przygotowany przez SciencePharma ostatni dokument dotyczący realizowanego Projektu tj. „Informację o efektach społecznych i gospodarczych prac wdrożeniowych”, w której Spółka poinformowała instytucję, że opracowany w ramach Projektu lek Neoparin z enoksaparyną sodową przynosi wymierne oszczędności dla budżetu państwa obliczone przez NFZ w kwocie 130 mln złotych rocznie.

Wcześniej, w lipcu 2019 roku PARP zaakceptowała także „Sprawozdanie z wdrożenia wyników badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych przeprowadzonych w ramach Działania 1.4. POIG”, zawierające informacje na temat sposobu wykorzystania wyników prac B+R uzyskanych w toku realizacji Projektu.

Oznacza to, że Projekt SciencePharma został zrealizowany ze skutkiem pozytywnym oraz ostatecznie rozliczony.

kapitał ludzki

fundusz społeczny

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

innowacyjna gospodarka

rozwój regionalny