PL EN
Starszy Specjalista w Dziale Pharmacovigilance

Starszy Specjalista w Dziale Pharmacovigilance

Od Ciebie oczekujemy:
 • Wykształcenia wyższego o profilu medycznym, farmaceutycznym, chemicznym lub pokrewnym (studenci ostatniego roku mile widziani),
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie C1,
 • Minimum 2 -letniego doświadczenia w obszarze pharmacovigilance,
 • Biegłości w ustalaniu priorytetów i umiejętność szybkiej adaptacji do zmian,
 • Samodzielności w działaniu,
 • Umiejętności wyszukiwania nieszablonowych rozwiązań,
 • Biegłości w poszukiwaniu i analizie danych literaturowych oraz danych z wytycznych europejskich,
 • Umiejętności przekazywania informacji i dzielenia się wiedzą z innymi pracownikami,
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się stosownie do potrzeb odbiorców,
 • Znajomość GVP i wytycznych europejskich z zakresu monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych.
Twoją rolą będzie:
 • Tworzenie systemu jakości u Klienta w zakresie pharmacovigilance (projektowanie i  implementacja szablonów, procedur),
 • Wsparcie i obsługa klienta w zakresie pharmacovigilance,
 • Przygotowanie / weryfikacja dokumentacji z zakresu monitorowania działań niepożądanych (m. in. PSMF, PSUR, RMP, ACO),
 • Współpraca i wsparcie młodszych specjalistów i specjalistów w zakresie realizowanych przez nich zadań,
 • Wprowadzanie danych o produktach leczniczych do bazy produktów xEVMPD i ich bieżąca aktualizacja,
 • Zarządzanie pojedynczym przypadkiem zgłoszenia działania niepożądanego,
 • Przeglądy piśmiennictwa i przygotowywanie/weryfikacja raportów z przeglądów.
Proponujemy:
 • Umowę o pracę lub współpracę,
 • Pracę w trybie hybrydowym  (tydzień pracy w biurze, tydzień homeoffice),
 • Współpracę z młodym i pomocnym Zespołem,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Pracę pełną różnorodnych i satysfakcjonujących wyzwań,
 • Realizowanie  odpowiedzialnych  zadań  i  możliwość  podnoszenia  kwalifikacji zawodowych,
 • Otwartość na zgłaszanie własnych pomysłów i realizację inicjatyw,
 • Możliwość doskonalenia znajomości języków obcych,
 • System szkoleń wstępnych i specjalizacyjnych szkoleń merytorycznych,
 • Kursy językowe,
 • Możliwość  korzystania  z  benefitów:  prywatna opieka medyczna, karta MultiSport / kafeteria MyBenefit.
Aplikuj

kapitał ludzki

fundusz społeczny

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

innowacyjna gospodarka

rozwój regionalny