PL EN
Młodszy Specjalista w Dziale Pharmacovigilance

Młodszy Specjalista w Dziale Pharmacovigilance

Od Ciebie oczekujemy:
 • Wykształcenia  wyższego  o  profilu medycznym, farmaceutycznym, chemicznym lub pokrewnym (studenci ostatniego roku mile widziani) 
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie B2 (minimum) 
 • Biegłości w ustalaniu priorytetów i umiejętność szybkiej adaptacji do zmian  
 • Chęci aktywnego uczenia się - umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy / nowych informacji w praktyce 
 • Samodzielności w działaniu 
 • Umiejętności skutecznego komunikowania się stosownie do potrzeb odbiorców 
 • Biegłości w poszukiwaniu i analizie danych literaturowych oraz danych z wytycznych europejskich 
 • Łatwości formułowania myśli i wniosków w formie pisemnej 
Twoją rolą będzie:
 • Wsparcie i obsługa klienta w zakresie pharmacovigilance 
 • Tworzenie systemu jakości u Klienta w zakresie pharmacovigilance (projektowanie i implementacja szablonów, procedur) 
 • Opracowywanie dokumentacji z zakresu monitorowania działań niepożądanych (m. in. PSMF, PSUR, RMP) 
 • Przeglądy piśmiennictwa i przygotowywanie/weryfikacja raportów z przeglądów 
 • Wprowadzanie danych o produktach leczniczych do bazy xEVMPD i ich bieżąca aktualizacja 
 • Zarządzanie raportami działań niepożądanych 
Proponujemy:
 • Umowę o pracę lub współpracę 
 • Pracę w trybie hybrydowym (tydzień pracy z biura SciencePharma, tydzień homeoffice)
 • Współpracę z młodym i pomocnym Zespołem 
 • Możliwość rozwoju zawodowego 
 • Pracę pełną różnorodnych i satysfakcjonujących wyzwań 
 • Realizowanie odpowiedzialnych zadań i możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
 • Otwartość na zgłaszanie własnych pomysłów i realizację inicjatyw 
 • Możliwość doskonalenia znajomości języków obcych 
 • System szkoleń wstępnych i specjalizacyjnych szkoleń merytorycznych 
 • Kursy językowe odbywające się aktualnie w formie online: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski ( po 3 miesiącach współpracy ) 
 • Możliwość korzystania z benefitów: prywatna opieka medyczna, karta MultiSport / kafeteria MyBenefit (po 3 miesiącach współpracy)
Aplikuj

kapitał ludzki

fundusz społeczny

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

innowacyjna gospodarka

rozwój regionalny