PL EN

Zarządzanie i prowadzenie projektów

Efektywne zarządzanie i prowadzenie złożonych projektów jest kluczowym elementem w drodze do ich pomyślnej realizacji. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza w przypadku projektów farmaceutycznych, gdzie praktycznie zawsze w projekt zaangażowanych jest wiele podmiotów. Aby sprawnie poprowadzić projekt do końca oferujemy możliwość zaplanowania wszelkiego rodzaju aktywności niezbędnych do realizacji procesu i optymalizacji harmonogramu prac projektowych. Możemy również zorganizować cały proces i dopilnować, aby wszystkie zadania były realizowane zgodnie z planem. W związku z tym, że na bieżąco śledzimy zmiany legislacyjne oraz zmiany w wymaganiach rejestracyjnych i GxP, jesteśmy w stanie odpowiednio reagować w przypadku konieczności modyfikacji pierwotnych założeń, a także pomóc w bieżącym rozwiązywaniu problemów natury technologicznej i analitycznej na poziomie laboratoryjnym, półtechnicznym i w skali produkcyjnej.

Przykładowy zakres oferowanych usług:

 • określenie kompletnych wymogów rejestracyjnych w oparciu o aktualne wytyczne, zalecenia oraz nasze doświadczenie, wybór oraz szczegółowe zaprojektowanie koniecznych do przeprowadzenia prac badawczo‑rozwojowych produktu leczniczego, w tym:
  • zaplanowanie badań rozwojowych w zakresie od pomysłu do opracowania technologii i analityki produktu leczniczego w skali laboratoryjnej, pilotowej i produkcyjnej
  • przygotowanie specyfikacji dla substancji czynnej oraz dla produktu leczniczego, starając się maksymalnie ograniczyć koszty analityki
  • zaprojektowanie badań trwałości (z uwzględnieniem minimalizacji kosztów)
  • ocena procesu wytwarzania (z uwzględnieniem minimalizacji kosztów produkcji) i ew. optymalizacja tego procesu zaprojektowanie badań przedklinicznych oraz klinicznych
 • przygotowywanie planu rozwoju produktu wskazującego możliwe drogi realizacji, krytyczne etapy i potrzebne do tego celu zasoby
 • opracowanie harmonogramu oraz wstępnych budżetów projektów
 • kierowanie projektami badawczo-rozwojowymi i koordynacja działań laboratoriów i podwykonawców

Wyróżnia nas posiadane doświadczenie w planowaniu, organizowaniu oraz w zarządzaniu skomplikowanymi projektami farmaceutycznymi. Mamy na tym polu znaczne sukcesy:

 

kapitał ludzki

fundusz społeczny

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

innowacyjna gospodarka

rozwój regionalny