PL EN

Projektowanie i planowanie badań rozwojowych

Oceniając projekt zawsze myślimy o jego komercjalizacji. W przypadku produktów leczniczych etap wprowadzenia produktu na rynek jest poprzedzony procesem rejestracji, podczas którego oceniane są liczne badania fizykochemiczne, niekliniczne oraz badania kliniczne. Całość zgromadzonego materiału służy do oceny stosunku korzyści do ryzyka, a ten z kolei decyduje o dopuszczeniu produktu leczniczego na rynek bądź o odmowie wydania takiej decyzji.

W SciencePharma zawsze projektujemy badania nad potencjalnym lekiem w taki sposób, aby przede wszystkim spełniały wymagania rejestracyjne, gdyż takie podejście jest optymalne – pozwala zaoszczędzić czas oraz koszty, a przede wszystkim ogranicza ryzyko popełnienia błędów metodycznych.

Swoim Klientom oferujemy usługi związane ze szczegółowym i kompleksowym zaprojektowaniem badań rozwojowych oraz doradzamy jak rozplanować poszczególne etapy prac badawczych w czasie.

kapitał ludzki

fundusz społeczny

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

innowacyjna gospodarka

rozwój regionalny