PL EN

Ocena projektów i ich komercjalizacja

Korzystając z wieloletniego doświadczenia w branży farmaceutycznej oferujemy usługi doradcze w zakresie oceny potencjału rozmaitych projektów farmaceutycznych związanych głównie z rozwojem produktu leczniczego, ale również wyrobu medycznego czy suplementu diety. Na każdy projekt patrzymy pod kątem jego innowacyjności, potencjału medycznego i naukowego oraz biorąc pod uwagę aspekty komercyjne. Korzystając z naszych usług mogą Państwo uzyskać informację odnośnie możliwości optymalizacji kosztów i praktycznych aspektów wytwarzania produktów, a dzięki współpracy z zaprzyjaźnionymi firmami partnerskimi  (www.health-med.pl) jesteśmy w stanie pomóc także w zakresie zwalniania i wprowadzania produktów leczniczych do obrotu zgodnie z wymaganiami GMP.

W naszej codziennej praktyce w sposób szczególny dbamy o poufność przekazywanych nam informacji i dlatego przed przystąpieniem do wszelkich prac zawsze podpisujemy umowę o poufności, a następnie sumiennie realizujemy jej postanowienia.

Najbardziej interesujące projekty możemy wspierać również od strony finansowej, pomagając w wyborze modelu finansowania/dofinansowania oraz w pozyskaniu środków na ich realizację.

Zapraszamy do współpracy zarówno firmy farmaceutyczne, jak również przedstawicieli świata nauki. Służymy swoim doświadczeniem na każdym etapie realizacji Państwa projektu.

kapitał ludzki

fundusz społeczny

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

innowacyjna gospodarka

rozwój regionalny