PL EN

Uprawa konopi innych niż włókniste legalna w Polsce!

09.05.2022

Weszły w życie Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

6 kwietnia 2022 roku Sejm RP ogłosił ustawy zmieniające ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii [1] i [2]. Zmiany dotyczą m.in. następujących obszarów:

  • Regulacja umożliwia uprawę konopi innych niż włókniste, prowadzoną w Instytutach badawczych nadzorowanych przez Ministra właściwego do spraw rolnictwa w celu uzyskania surowca przeznaczonego do sporządzania leków recepturowych. Ponadto reguluje zasady prowadzenie tych upraw i zbiorów.
  • Instytuty badawcze chcąc uprawiać konopie inne niż włókniste będą musiały spełnić szereg wymogów narzuconych przez wspomnianą nowelizację oraz zdobyć odpowiednie zezwolenie na uprawę wydawane przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny.
  • Regulacja wprowadza zmianę definicji konopi włóknistych poprzez podniesienie dopuszczalnej zawartości THC i THCA do 0,3 proc. w przeliczeniu na suchą masę, przy czym zawartość THC i THCA podlegać będzie zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku. Podobnej zmiany dokonano w odniesieniu do definicji „ziela konopi innych niż włókniste”.
  • Regulacja wprowadza możliwość uprawy konopi włóknistych oraz maku na potrzeby własne – przy czym powierzchnia uprawy nie może być większa niż 1 ha rocznie.

123

Co NIE zostało zmienione?

Pomimo apeli środowisk pacjentów oraz firm farmaceutycznych, surowce farmaceutyczne zawierające konopie wciąż nie podlegają refundacji. Warto zwrócić też uwagę, że EMA wydała nowy dokument dotyczący nazewnictwa produktów leczniczych zawierających konopie Compilation of terms and definitions for Cannabis-derived medicinal products [3]. Na wytyczną warto zważać nie tylko opracowując produkty lecznicze, ale również surowce farmaceutyczne na bazie konopi, gdyż systematyzuje on m.in. nazewnictwo wyciągów konopnych (z ang. Cannabis extracts). Dowiemy się z niego również o nazwach niezalecanych, chociażby o mylącym terminie „olejku konopnego” (z ang. Cannabis oil) używanym w stosunku do ekstraktów konopnych oraz roztworów kannabinoidów, podczas gdy termin ten powinien dotyczyć oleju pozyskanego z nasion i nie zawierającego kannabinoidów.

***

[1] Ustawa z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Dz. U. 2022 poz. 763;

[2] Ustawa z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw Dz. U. 2022 poz. 764;

[3] EMA/HMPC/161753/2020 Compilation of terms and definitions for Cannabis-derived medicinal products.

 

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące wchodzących w życie zmian w prawie związanych z konopiami medycznymi, skontaktuj się z nami.

Skontaktuj się z naMI

kapitał ludzki

fundusz społeczny

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

innowacyjna gospodarka

rozwój regionalny