PL EN

Polish Registration Office: Information of the President of Registration Office (EDQM Standard Terms)

07.10.2010
Information of the President of Registration Office concerning supplement to Almanach related to EDQM Standard Terms.

kapitał ludzki

fundusz społeczny

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

innowacyjna gospodarka

rozwój regionalny