PL EN

Polish Office for Registration: The statement of the President of the Office for Registration relating to Braille

07.09.2009
The statement of the President refers to documents required to put the Braille on the packaging of the medicinal products.

kapitał ludzki

fundusz społeczny

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

innowacyjna gospodarka

rozwój regionalny