PL EN

Polish Ministry of Health: The project of the Act related to the change of the Pharmaceutical Law

02.09.2010
The project of the Act related to the change of the Pharmaceutical Law including changes in Art. 15 and Art. 16.

kapitał ludzki

fundusz społeczny

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

innowacyjna gospodarka

rozwój regionalny