PL EN

Polish Ministry of Health: Regulation concerning on specimen form of application for permission to the manufacture of advanced therapy medicinal products

26.07.2011
Regulation of the Polish Ministry of Health of 29.07.2011 concerning on specimen form of application for permission to the manufacture of advanced therapy medicinal products.

kapitał ludzki

fundusz społeczny

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

innowacyjna gospodarka

rozwój regionalny