PL EN

Polish Ministry of Health: Regulation concerning reimbrusement of medicinal products and guaranteed benefits related to therapies.

29.12.2010
The package of regulations concerning registers of prices of medicinal product, medical devices and registers of basic and supplementary medicinal products.

kapitał ludzki

fundusz społeczny

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

innowacyjna gospodarka

rozwój regionalny