PL EN

New FDA Regulation gives the Agency more Power during an Inspection

12.09.2013
The U.S. Food and Drug Administration (FDA) is proposing a regulation to implement administrative detention authority during inspections.

kapitał ludzki

fundusz społeczny

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

innowacyjna gospodarka

rozwój regionalny