PL EN

MHRA: Introduction of the Traditional Herbal Registration certification mark

21.10.2009
The Traditional Herbal Registration (THR) certification mark is a type of trade mark, indicating that a herbal medicine has been registered with the MHRA under the Traditional Herbal Registration (THR) scheme.

kapitał ludzki

fundusz społeczny

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

innowacyjna gospodarka

rozwój regionalny