PL EN

HMA: Cover letter for Variation Applications in the Mutual Recognition Procedure January 2009

16.02.2009
HMA:
Cover letter for Variation Applications Dossier for Type IA/Type IB/Type II in the Mutual Recognition Procedure January 2009

kapitał ludzki

fundusz społeczny

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

innowacyjna gospodarka

rozwój regionalny