PL EN

GMP: The ECA and the PQG publish two draft chapters on GDP interpretation

17.10.2013
The European Compliance Academy (ECA) and the Pharmaceutical Quality Group (PQG) announce the availability of two draft chapters on the interpretation of the new EU GDP Guideline.

kapitał ludzki

fundusz społeczny

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

innowacyjna gospodarka

rozwój regionalny