PL EN

GMP: New GMP Non-Compliance Reports in EMA Database

17.07.2014
The European Medicines Agency (EMA) has established a database which contains GMP and GDP compliance information. This database is called EudraGMDP.

kapitał ludzki

fundusz społeczny

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

innowacyjna gospodarka

rozwój regionalny