PL EN

GMP: ECA and PQG publish next chapter of the interpretation of the EU GDP Guide

13.11.2014
The ECA Foundation Working Group on GDP and the Pharmaceutical Quality Group (PQG) have published an additional chapter of the interpretation of the EU Good Distribution Practice (GDP Guide).

kapitał ludzki

fundusz społeczny

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

innowacyjna gospodarka

rozwój regionalny