PL EN

GMP: ECA and PQG publish next chapter of the GDP Interpretation Guide

04.09.2014
The Pharmaceutical Quality Group (PQG) and the GDP Interest Group of the ECA Foundation have established a task force which is currently working on the interpretation of the EU Good Distribution Practice (GDP) Guide.

kapitał ludzki

fundusz społeczny

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

innowacyjna gospodarka

rozwój regionalny