PL EN

EMEA: Status of EMEA guidelines and European Pharmacopoeia monographs in the regulatory framework

10.04.2009
The present guideline clarifies the status of EMEA scientific guidelines and European Pharmacopoeia monographs and chapters in the context of the regulatory framework applicable

kapitał ludzki

fundusz społeczny

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

innowacyjna gospodarka

rozwój regionalny