PL EN

EMEA: Revision of Happendix II “Translation of the MedDRA terminology for frequencies and system organ classes to be used in SPC

27.07.2009
Revision of Happendix II “Translation of the MedDRA terminology for frequencies and system organ classes to be used in SPC Section 4.8 \"Undesirable effects\": minor changes in Italian, Maltese and formatting changes

kapitał ludzki

fundusz społeczny

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

innowacyjna gospodarka

rozwój regionalny