PL EN

EMEA: Draft Guideline on clinical investigation of medicinal products in the treatment of diabetes mellitus

26.02.2010
This guideline intends to address the EU regulatory position on the main topics of the clinical development of new medicinal products in the treatment of patients with diabetes.

kapitał ludzki

fundusz społeczny

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

innowacyjna gospodarka

rozwój regionalny