PL EN

EMEA: Draft EMEA/pdco standard pediatric investigation plan for allergen products for specific immunotherapy

25.11.2009
The drafting of this standard PIP was triggered by a request from the German Competent Authorities.

kapitał ludzki

fundusz społeczny

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

innowacyjna gospodarka

rozwój regionalny