PL EN

EMEA: Concept Paper on the Implementation of ICH Q10

25.03.2009
EMEA:
Concept Paper on the Implementation of ICH Q10. This Concept Paper outlines a proposal to implement ICH Q10 (Pharmaceutical Quality System) in the EU (Step 5 of the ICH process).

kapitał ludzki

fundusz społeczny

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

innowacyjna gospodarka

rozwój regionalny