PL EN

EMEA: Concept Paper on Revision of the EU Guideline on Good Distribution Practice (GDP)

25.03.2009
EMEA:
Concept Paper on Revision of the EU Guideline on Good Distribution Practice (GDP).
This concept paper addresses the need to update the Guideline on Good Distribution Practice of Medicinal Products for Human Use (94/C 63/03). This Guideline was originally adopted in 1994.

kapitał ludzki

fundusz społeczny

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

innowacyjna gospodarka

rozwój regionalny