PL EN

EMEA: Appendix II of Quality Review of Documents (QRD)

28.02.2009
EMEA:
Appendix II of Quality Review of Documents (QRD). Translation of the MedDRA terminology for frequencies and system organ classes to be used in SPC Section 4.8 \"Undesirable effects\"

kapitał ludzki

fundusz społeczny

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

innowacyjna gospodarka

rozwój regionalny