PL EN

EMA: Reflection paper on quality of essential oils as active substances in herbal medicinal products/traditional herbal medicinal products - Draft

07.03.2013
This reflection paper applies to essential oils used as active substances in herbal medicinal products (HMPs) both for human and veterinary use and in traditional herbal medicinal products (THMPs) for human use.

kapitał ludzki

fundusz społeczny

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

innowacyjna gospodarka

rozwój regionalny