PL EN

EMA: Guideline on clinical investigation of medicinal products for the treatment of Multiple Sclerosis (Rev.2) - Draft

11.10.2012
This guideline replaces the guideline on clinical investigation of medicinal products for the treatment of multiple sclerosis (CPMP/EWP/561/98, Rev.1).

kapitał ludzki

fundusz społeczny

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

innowacyjna gospodarka

rozwój regionalny