PL EN

EMA: Draft guideline on the use of bovine serum in the manufacture of human biological medicinal products

04.10.2012
This guideline replaces Note for Guidance on the use of bovine serum in the manufacture of human biological medicinal products (CPMP/BWP/1793/02).

kapitał ludzki

fundusz społeczny

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

innowacyjna gospodarka

rozwój regionalny