PL EN

EMA: Draft guideline on the approach to establish a pharmacological acceptable daily intake

26.01.2012
This guideline gives advice on when to establish a pharmacological acceptable daily intake and provides guidance on the pharmacological studies and endpoints to be addressed.

kapitał ludzki

fundusz społeczny

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

innowacyjna gospodarka

rozwój regionalny