PL EN

EMA: Draft guideline on clinical investigation of medicinal products for the treatment of chronic heart failure

17.02.2016
This guideline addresses the EU regulatory position on the clinical development of new medicinal products in the treatment of patients with chronic heart failure (CHF).

kapitał ludzki

fundusz społeczny

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

innowacyjna gospodarka

rozwój regionalny