PL EN

EMA: Draft guideline on clinical investigation of medicinal products for the treatment of juvenile idiopathic arthritis

15.05.2014
The proposed guideline will replace the guideline on clinical investigation of medicinal products for the treatment of juvenile idiopathic arthritis (CPMP/EWP/422/04)

kapitał ludzki

fundusz społeczny

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

innowacyjna gospodarka

rozwój regionalny