PL EN

EMA: Draft guideline on clinical investigation of medicinal products other than non-steroidal anti-inflammatory drugs for treatment of rheumatoid arthritis

19.01.2012
This guideline replaces the points to consider on the clinical investigation of medicinal products other than non-steroidal anti-inflammatory drugs in rheumatoid arthritis (CPMP/EWP/556/95 rev. 1)

kapitał ludzki

fundusz społeczny

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

innowacyjna gospodarka

rozwój regionalny