PL EN

EMA: Concept paper on the revision of the guideline on the development of new medicinal products for the treatment of Crohn’s disease

15.11.2012
The proposed guideline will replace the guideline on the development of new medicinal products for the treatment of Crohn’s disease (CPMP/EWP/2284/99 Rev. 1).

kapitał ludzki

fundusz społeczny

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

innowacyjna gospodarka

rozwój regionalny