PL EN

CMD(h)Recommendations on submission dates for Applicants of the DCP

22.01.2010
This document was produced by the CMD(h) in order to facilitate planning of submission dates of new applications going trough the decentralised procedure

kapitał ludzki

fundusz społeczny

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

innowacyjna gospodarka

rozwój regionalny